Kwiecień 14 2024 19:04:41
Nawigacja
Rok Liturgiczny 2023/2024
EDK 2024r.

Liturgia na dziś
Nowenna do MBNP

Spowiedź Święta

Komunia Duchowa

Relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej

Relikwie Św. Maksymiliana Kolbego

Relikwie Bł. Carlo Acutis

Cantores Domini
Prasa Katolicka

• Przewodnik Katolicki

• Mały Przewodnik Katolicki

• Tygodnik Ola i Jaś

• Tygodnik Dominik

• Gość Niedzielny

• KNC-Króluj Nam Chryste

• KAi-Katolicka Agencja Inf.

Wyjazdy Pielgrzymki

Ostatnie artykuły
APEL PRZEWODNICZĄCEG...
Wielki Post 2024
ŻYCZENIA ARCYBISKUPA...
List Pasterski Konfe...
W poszukiwania rodzi...
Fundusz ochrony

Kącik Misyjny

Żywy Różaniec

 

ŻYWY RÓŻANIEC


 

 

 

Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako z rąk Matki Odkupiciela.
 

Św. Jan Paweł II, List apostolski
Rosarium Virginis Mariae

 

 

 

 

 

 

 

 

Istota żywego różańca

 
Różaniec jest modlitwą odsłaniającą poszczególne fragmenty z życia Pana Jezusa i Jego Matki Maryi. Żywy Różaniec jest wspólnotą religijną, składającą się z „róż” liczących po 20 osób. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z 20 tajemnic różańcowych w wyznaczonej na dany miesiąc intencji. Zmiana odmawianych tajemnic jest dokonywana w pierwszym dniu miesiąca w porządku ustalonym z góry na dany rok kalendarzowy.
ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC prosi Matka Boża podczas objawień, w szczególności w Lourdes, w polskim Gietrzwałdzie i w Fatimie, gdzie Maryja objawiła się z różańcem w ręku.
Dołącz do Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.
Zadzwoń (tel. 505 068 666) lub zgłoś chęć udziału drogą internetową (biuro@parafiaborowiec.pl).
Nazwa „różaniec” wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Boskiej róż, dlatego modlitwę tę nazywano wieńcem z róż, czyli różańcem. Jego specyfiką jest połączenie modlitwy ustnej z rozważaniem prawd wiary chrześcijańskiej, a następnie wcielanie ich w życie.
Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie w roku 1826. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

 
Zasadniczymi obowiązkami członków Żywego Różańca są:
. odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca,
. udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańca,
. częste przystępowanie do sakramentów świętych,
. rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
Z przynależnością do Żywego Różańca związany jest przywilej zyskiwania odpustu zupełnego aż osiem dni w ciągu roku. Mianowicie w dniu przyjęcia danego członka do Żywego Różańca (czyli w rocznice) oraz w następujące święta: Narodzenia Pańskiego, Zmartwychwstania Pańskiego, Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Królowej Różańca Świętego (7 października), Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia), Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej – 2 lutego). Odpust ten można zyskać pod zwykłymi warunkami, czyli poprzez przystąpienie w danym dniu do Komunii św. i pomodlenie się w intencjach Papieża.
Dlaczego warto odmawiać różaniec? – Św. Ludwik De Montfort, jeden z najbardziej znanych Maryjnych i różańcowych świętych, podaje kilka ważnych powodów pochodzących z prywatnego objawienia, dlaczego modlitwa różańcowa jest tak cenna (https://modlitwy24.pl/dlaczego-odmawiac-rozaniec/), w tym m.in.:
. Zabezpieczasz moment odchodzenia z tego świata.
. Masz potężną broń w walce przeciw pokusom nieprzyjaciela.
. Pomaga wzrastać w pokorze i wytrwać w zdrowej wierze.
. Sama Maryja będzie wypraszać dla Ciebie Boże dary.
. Miażdżysz i zmuszasz nieprzyjaciela do ucieczki.
. Otrzymasz wiele duchowych darów.
. Czynisz swoją duszę urodzajną i składasz piękny dar dla Maryi.
. W niebie otrzymasz wspaniałą nagrodę.
Różaniec jest niezwykle potężną modlitwą, jednak odmawiając go warto również pamiętać o innych słowach św. Ludwika, mianowicie, że istotna jest nie tyle długość modlitwy, ale żarliwość, z jaką się ją odmawia, co podoba się Bogu i dotyka jego serca. Jedno właściwie odmówione Zdrowaś Maryjo jest warte więcej niż sto pięćdziesiąt wypowiedzianych źle.
 

Wspólnota żywego różańca w naszej parafii

W naszej parafii Wspólnotę Żywego Różańca obecnie tworzy 6 Róż – cztery róże żeńskie, jedna róża męska i jedna róża mieszana:
. Róża 1. której patronem jest Św. Urszula Ledóchowska.
. Róża 2, której patronem jest Św. Teresa z Kalkuty.
. Róża 3, której patronem jest Św. Rodzina.
. Róża 4, której patronem jest Św. Faustyna.
. Róża 5, której patronem jest Św. Jan Paweł II.
. Róża 6, której patronem jest Św. Józef.

Opiekunem Wspólnoty Żywego Różańca w parafii jest ks. Waldemar Twardowski – proboszcz. Na terenie naszej diecezji moderatorem Wspólnoty jest ks. Jan Glapiak, który organizuje dwa razy w roku spotkania rekolekcyjne dla uczestników Żywego Różańca.

Spotkania Wspólnoty odbywają się w ostatni czwartek miesiąca w Kościele o godz. 18.30 na mszy św. z katechezą dla Wspólnoty, przed mszą św. o godz. 18.00 odbywa się dla chętnych adoracja Najświętszego Sakramentu wraz ze wspólną modlitwą różańcową.
Wspólnota Żywego Różańca czynnie włącza się w życie parafii. Wyraża się to przez udział w uroczystościach parafialnych i pracach w Kościele, czyli stanowi wsparcie dla proboszcza w bieżącej działalności parafii.

Intencje modlitewne na rok 2024

Parafialne intencje różańcowe w poszczególnych miesiącach:

. W styczniu modlimy się o dar pokoju.
. W lutym modlimy się o dar zdrowia dla duszy i ciała.
. W marcu modlimy się o dar umartwienia.
. W kwietniu modlimy się o dar Bożego miłosierdzia.
. W maju modlimy się o dar czci do Matki Bożej.
. W czerwcu modlimy się o dar miłości wzajemnej.
. W lipcu modlimy się o dar Bożych wakacji.
. W sierpniu modlimy się o dar trzeźwości.
. We wrześniu modlimy się o dary Ducha Św.
. W październiku modlimy się o dar umiłowania różańca.
. W listopadzie modlimy się o dar nieba dla zmarłych.
. W grudniu modlimy się o dar postawy czuwania.

Układ tajemnic Różańca Świętego

Modlitwa różańcowa jest rozważaniem najważniejszych tajemnic Nowego Testamentu, począwszy od narodzin Pana Jezusa, przez męczeńską śmierć na krzyżu i cudowne zmartwychwstanie, aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę Maryi i jej Syna.
W każdej Róży Różańcowej dzięki codziennej krótkiej modlitwie 20 osób (odmówienie jednej tajemnicy trwa ok. 5 minut) codziennie odmawiany jest cały różaniec, czyli części: radosna, światła, bolesna i chwalebna.

I. Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie [Łk 1.26-38]
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety [Łk 1.39-45]
3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem [Łk 2.1-7]
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni [Łk 2.22-24]
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni [Łk 2.41-49]


II. Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie [Mt 3.13-17, Łk 3.21-22]
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie [J 2.1-11]
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia [Mt 4.13-17, Mk 1.15]
4. Przemienienie na Górze Tabor [Mk 9.2-7, Łk 9.28-36]
5. Ustanowienie Eucharystii [Łk 22.14 19-20, J 13.1]


III. Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu [Łk 22.39-46]
2. Biczowanie Pana Jezusa [J 19.1]
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa [Mt 27.27-29, J 19.2-3 5]
4. Droga Krzyżowa [J 19.17]
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu [Łk 23.44-46, J 19.28-30]


IV. Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa [Mt 28.2-6, Mk 16.6]
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa [Mk 16.19]
3. Zesłanie Ducha Świętego [Dz 2.1-4]
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny [Łk 1.46-49 51-52]
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi [Ap 12.1]


Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej.

Zofia Wujec, nadzelator Parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca

 

 


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Transmisja na żywo
Parafia na Facebooku

Ostatnie Obrazy
Katecheza Dorosłych

Grupy Duszpasterskie

• Katecheza dla dorosłych

• Krąg biblijny

• Poranek z Ewangelią

• Szafarze Komunii Św.

• Rada Duszpasterska

• Rada Ekonomiczna

• Ministranci

• Żywy Różaniec

• Domowy Kościół

• Schola dziecięca

• Caritas Parafialne

W najbliższym czasie

Sakramenty Św.

• Chrzest Święty

• I Komunia Św.

• Bierzmowanie

• Małżeństwo

• Pojednanie

• Namaszczenie

• Modlitwa po Mszy Św.

Parafialna Rodzina

Koronka do Miłosierdzia
I Komunia Św.
Bierzmowanie
Caritas Parafialny
Punkt konsultacyjny

Pomoc Psychologiczna

Pomoc Społeczna

Grupa Wielbienia
Zgraja Matki Bożej